rufieten

Projekteerimine ja konsultatsioon

Projekteerimine on Contactus AS peamine tegevusvaldkond. Omades pikaajalist kogemust ja laia ulatust elektrisüsteemide projekteerimises, hõlmab Contactus AS teenusvaldkond kõiki elektripaigaldise osasid. Nendeks on näiteks alajaamade ja elektriliinide projekteerimine, hoonete tugev- ja nõrkvoolu elektrivarustus ja -paigaldised, välisvõrgud ning ka keeruliste tehnoloogiliste seadmete automatiseeritud juhtimissüsteemide projekteerimine.

 • Elektripaigaldiste projekteerimine
 • Elektrialane konsultatsioon
 • Ekspertiisi tegemine elektripaigaldise projektidele
 • Ehituse järelevalve

Projekteerime ka väljapoole Eestit. Meie töökeelteks on eesti, vene, inglise, saksa ja soome keel.

Projekteerimisel lähtume sihtriigis kehtivast seadusandlusest ja standarditest. Eestis kehtivad seadused on kättesaadavad lehel Riigi Teataja. Eesti ja Euroopa (EVS, CEN ja CENELEC), rahvusvaheliste (ISO ja IEC) ning teiste riikide (DIN, SFS, BSI, GOST) standarditega saab tutvuda Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Contactus AS omab tegevuseks vajalikke majandustegevuse registreeringuid, millega saate tutvuda Majandustegevuse registris MTR või rubriigis “Tegevusload ja kvaliteet“.

Elektripaigaldiste projekteerimine Elektripaigaldiste projekteerimine:

 • Tugevvoolupaigaldised
  – elektrivarustus (kõrgepinge, madalpinge, alajaamad, kaabelliinid, õhuliinid)
  – elektrijaotussüsteemid
  – valgustussüsteemid (tänavavalgustus, välisvalgustus, hoonesisene valgustus)
  – elekterküttesüsteemid
  – erisüsteemid
 • Nõrkvoolupaigaldised
  – automaatika, sealhulgas ehitise automaatika ja tehnoloogiline automaatika
  – infoedastus- ja turvasüsteemid, sealhulgas telefoniside, andmeside, antennisüsteemid, helindus, audio-videosüsteemid, tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, videovalve, läbipääsusüsteemid ja erisüsteemid
 • Automaatikasüsteemid
  – hooneautomaatika ehk “targa maja” juhtimissüsteemid
  – tehnoloogiline automaatika
  – automaatsed tulekustutussüsteemid (sprinkler-, gaas- ja vahtkustutussüsteemide automaatika)

Elektripaigaldiste projekteerimises tegutseme laias valdkonnas, see hõlmab:

 • eluhooned
  – korterid, üksikelamud, korterelamud (samuti korterelamute elektrisüsteemide renoveerimine ühistutele)
 • äri- ja kaubanduspinnad
  – büroopinnad ja büroohooned
  – poepinnad, laohooned, kaubanduskeskused ja logistikakeskused
 • kõrghooned
 • ühiskondlikud hooned ja rajatised
  – lasteaiaiad, koolid ja õppehooned
  – spordisaalid, ja -väljakud, staadionid
  – haiglad, hoolduskeskused ja teised raviotstarbelised ruumid
  – hotellid, majutusasutused ja klubihooned
 • tööstus
  – tööstus- ja tootmishooned
  – tootmisliinid ja nende juhtimissüsteemid
 • energeetika ja tehnorajatised
  – alajaamad
  – elektrijaamad
  – tuulepargid
  – magistraalkaabelliinid ja nende ümbertõstmine
 • planeeringud
  – elamurajoonid
  – tehnopargid
  – elektrivarustus, sidevarustus, tänavavalgustus
  – krundisisesed tehnovõrgud

Vähemas mahus teostame peatöövõtu korras ka teisi ehitusprojekteerimisega seotud projekteerimis- ja konsultatsioonitöid (arhitektuuri, kütte- ja ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimistöid ning ehituse järelevalvet). Konsultatsioonitööde raames osutame abi ka üldehitus- ja remonditööde läbiviimiseks.

Contactus AS kuuluvus erialaliitudesse: Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit

EETEL logo

Kust kohast saada elektriprojekt?

Küsi hinnapakkumist: info@contactus.ee või
juhatajalt Margus Leoste (telefon: +372 5888 3731 , e-post: margus.leoste@contactus.ee).