rufieten

Contactus AS on 1995. aastal asutatud ehitusprojekteerimisega tegelev ettevõte. Firma on spetsialiseerunud elektrialase ehituse projekteerimis- ja konsultatsiooniteenuse osutamisele (elektriprojektid ja konsultatsioon), milles on tõusnud üheks juhtivamaks ja oma ala suuremaks tegijaks Eesti turul.

Projekteerime ka väljaspoole Eestit. Meie töökeelteks on eesti, vene, inglise, saksa ja soome keel.

Omades pikaajalist kogemust ja laia ulatust elektrisüsteemide projekteerimises, hõlmab Contactus AS teenusvaldkond kõiki elektripaigaldise osasid. Nendeks on näiteks alajaamade ja elektriliinide projekteerimine, hoonete tugev- ja nõrkvoolu elektrivarustus ja -paigaldised, välisvõrgud ning ka keeruliste tehnoloogiliste seadmete automatiseeritud juhtimissüsteemide projekteerimine.

Kvaliteetne projekt tagab kokkuhoiu ehituses ja parima tulemuse. Contactus AS eesmärk on pakkuda oma tellijatele ja koostööpartneritele professionaalset elektriehituse alast nõustamist, ühtlasi parimaid ja ratsionaalsemaid elektripaigaldise lahendusi konkurentsivõimeliste hindadega. Peame tähtsaks, et meie poolt välja antud elektriprojekt omaks nii korrektset vormistust kui sisu.

Projekteerimisel lähtume sihtriigis kehtivast seadusandlusest ja standarditest. Eestis kehtivad seadused on kättesaadavad lehel Riigi Teataja. Eesti ja Euroopa (EVS, CEN ja CENELEC), rahvusvaheliste (ISO ja IEC) ning teiste riikide (DIN, SFS, BSI, GOST) standarditega saab tutvuda Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Contactus AS omab tegevuseks vajalikke majandustegevuse registreeringuid, millega saate tutvuda Majandustegevuse registris MTR või rubriigis “Tegevusload ja kvaliteet“.

Vastavalt tellijate ootustele osaleme nii väikesemahuliste kui ka suuremahuliste, keeruliste ja innovatiivsete objektide loomisel; tagades paindlikkuse, usaldusväärsuse ja tähtaegadest kinnipidamise.

Contactus AS kuuluvus erialaliitudesse:
Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit
Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit

EKEL logoEETEL logo

Vaata lähemalt, millega ja mis valdkonnas tegeleme rubriigis “Projekteerimine”  ja “Elektriprojekteerimine“.

Kust kohast saada elektriprojekt?

Elektriprojekti tellimiseks või hinnapakkumise küsimiseks helista meile numbril (+372)  6309080 või kirjuta aadressil info@contactus.ee.