rufieten

Võru reoveepuhasti

Ringtee 10, Võru. Elektripaigaldise tugevvoolu ja automaatikaosa projektid.

Töö nr: 2580;
Töö tellija: Skanska EMV AS;
Töö valmimise aasta: 2010.