rufieten

Vene Kultuurikeskus

Mere pst 5, Tallinn. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu sise- ning välisosa projektid.

Töö nr: 1531;
Töö tellija: Kommunaalprojekt AS;
Töö valmimise aasta: 2002.