rufieten

TÜ uus õppe- ja teadushoone

Viljandi mnt 42, Tartu. Üldpindala 12200 m2. Elektripaigaldise tugevvoolu ja automaatikaosa projektid. Ehitusülesanded.

Töö nr: 2273;
Töö tellija: RTG Projektbüroo AS;
Töö valmimise aasta: 2006.