rufieten

Telemastide lennuohutustuled

Koeru, Valgjärve ja Kohtla-Nõmme. Elektripaigaldise projektid.

Töö nr: 2571;
Töö tellija: Levira AS;
Töö valmimise aasta: 2010.