rufieten

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uus õppehoone

Nooruse 9, Tartu. Üldpindala 7125 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatikaosa projektid. Ehitusülesanded.

Töö nr: 2530;
Töö tellija: Projektbüroo Teinos OÜ;
Töö valmimise aasta: 2009.