rufieten

Tallinna Teletorni renoveerimine

Kloostrimetsa tee 58A, Tallinn. Teletorni kõrgus 314 m, vaateplatvormi kõrgus 170 m. Üldpindala 6974 m2. Elektripaigaldise tugevvoolu ning automaatika sise- ja välisosa projektid.

Territooriumi välisvalgustuse, elektri- ja sidevälisvõrkude ning kaabelliinide ümbertõstmise projekteerimine. Teletorni ja administratiivhoone elektripaigladise projekteerimine (tugevvool, nõrkvool, hoonesisese alajaama rekonstrueerimine, automaatika, tuleohutussüsteemide automaatika)

Töö nr: 2554 (2565);
Töö tellija: Levira AS;
Töö valmimise aasta: 2010.