rufieten

Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna hoone

Ehitajate tee 5, Tallinn. Üldpindala 6500 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatika sise- ja välisosa elektripaigaldise projektid. Ehitusülesanded.

Töö nr: 1463;
Töö tellija: Tallinna Tehnikaülikool;
Töö valmimise aasta: 2003.