rufieten

Tallinna Tehnikaülikooli 6. korpuse kaldauditooriumid

Ehitajate tee 5, Tallinn. Üldpindala 600 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatikaosa projektid.

Töö nr: 2410;
Töö tellija: Acto Consult OÜ;
Töö valmimise aasta: 2007.