rufieten

Tallink City Tennisekeskuse I ehitusjärk

Punane tn 76, Tallinn, tugevvoolu, nõrkvoolu, automaatika,
tuleohutussüsteemide automaatika, hoonesisese alajaama elektripaigaldise projektid ja BIM (2016)