rufieten

SPA hotell

Aia 48A, Narva-Jõesuu. Üldpindala 12000 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatika osa sise- ja välisosa projektid.

Töö nr: 2292;
Töö tellija: Arhitektuuribüroo Studio 3 OÜ;
Töö valmimise aasta: 2006.