rufieten

Sõpruse Ärimaja

Sõpruse pst 145, Tallinn. Üldpindala 23500 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatikaosa sise- ja välisosa projektid.

Projekteeritud osa: välisvõrgud, tugevvool, nõrkvool, automaatika, katlamaja.

Töö nr: 2330;
Töö tellija: Sweco Projekt AS;
Töö valmimise aasta: 2007.