rufieten

Sindi 35/10 kV alajaam

Põhja 1A, Sindi. Elektripaigaldise projekt.

Töö nr: 2236;
Töö tellija: Skanska EMV AS;
Töö valmimise aasta: 2006.