rufieten

Saarioinen Eesti OÜ valmistoidu tehas

Uuevälja MÜ, Kalevi küla, Rapla vald, Raplamaa. Üldpindala 5952 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatika sise- ja välisosa projektid.

Tootmishoone, laohoone ja tehnohoone elektripaigaldise projekteerimine. Kinnistu väliselektri- ja sidevarustuse ning välisvalgustuse projekteerimine.

Töö nr: 2492;
Töö tellija: YIT Ehitus AS;
Töö valmimise aasta: 2009.