rufieten

Püha Vaimu Kirik

Pühavaimu 2, Tallinn. Üldpindala 1400 m2. Elektripaigaldise tugevvoolu ja automaatikaosa projektid.

Töö nr: 2451;
Töö tellija: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet;
Töö valmimise aasta: 2007.