rufieten

Porto Franco hoonekompleks

Laeva 1, Laeva tn T6, Kuunari tn 1, Kai tn 4, Tallinn, tugevvoolu, nõrkvoolu,
automaatika ja tuleohutusautomaatika elektripaigaldise põhi- ja tööprojekt, BIM (2020)