rufieten

Põdra 110/20/10 kV alajaama rekonstrueerimine

Põdra alajaam, Vägari küla, Põltsamaa elektripaigaldise projektid (2019)