rufieten

Multifunktsionaalne bürookompleks

Bijunu g. 1 and Bijunu g. 2, Klaipeda, Leedu / Lithuania. 25 korrust. Üldpindala 35500 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatika sise- ja välisosa projektid.

Multifunktsionaalne bürookompleks; kõrghoone ja madal osa koos parkimismajaga. Projekteeritud osad: elektrivarustus, tugevvool, nõrkvool ja automaatika.

Töö nr: 2515;
Töö tellija: Arealis UAB;
Töö valmimise aasta: 2010.