enetfiru

Merko Ehituse peahoone

Järvevana tee 9G, Tallinn. Netopindala 3250 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatikaosa projektid.

Töö nr: 1472;
Töö tellija: Merko Ehitus AS;
Töö valmimise aasta: 2002.