enetfiru

Mercedes Benzi esindushoone juurdeehitus

Järvevana tee 9, Tallinn. Üldpindala 1000 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvooluosa projektid.

Töö nr: 1471;
Töö tellija: Projektbüroo A-Grupp OÜ;
Töö valmimise aasta: 2002.