rufieten

Mäepealse korterelamud

Mäepealse 24, 26 ja 28, Tallinn. Üldpindala 6200 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu sise- ja välisosa projektid. Ehitusülesanded.

Elektrivarustus, välisvalgustus, sidevarustus, tugevvool, nõrkvool, ehitusülesanded.

Töö nr: 2578;
Töö tellija: YIT Ehitus AS;
Töö valmimise aasta: 2010.