rufieten

Korterelamu

Raatuse 82, Tartu. Üldpindala 4000 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatika sise- ja välisosa projektid. Ehitusülesanded.

Töö nr: 2335;
Töö tellija: YIT Ehitus AS;
Töö valmimise aasta: 2006.