rufieten

Kinešma kaubanduskeskus

Kinešma, Venemaa. Üldpindala 17000 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatika sise- ja välisosa projektid.

Töö nr: 2499;
Töö tellija: Civen OÜ;
Töö valmimise aasta: 2009.