rufieten

Keila Gümnaasium

Ehitajate tee 1, Keila. Üldpindala 19000 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatika sise- ja välisosa projektid.

Elektrivarustus, välisvalgustus, sidevarustus, tugevvool, nõrkvool, automaatika ja ehitusülesanded.

Töö nr: 2456;
Töö tellija: YIT Ehitus AS;
Töö valmimise aasta: 2008.