rufieten

Järvakandi Klaasi alajaam

Tehase 7, Järvakandi. Elektripaigaldise projekt.

Töö nr: 2466;
Töö tellija: Schneider Electric Eesti AS;
Töö valmimise aasta: 2007.