rufieten

Hotell “Kolm õde”

Pikk 71, Tallinn. Üldpindala 1700 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu projektid.

Töö nr: 1495;
Töö tellija: Vana Tallinn OÜ;
Töö valmimise aasta: 2003.