rufieten

Estconde Ärikeskus

Pärnu mnt 158, Tallinn. 12 korrust. Üldpindala 7800 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatikaosa projektid

Projekteeritud: tugevvool, nõrkvool, automaatika, 6 kV kaablite ümbertõstmine, siderajatiste ümbertõstmine.

Töö nr: 2391 (2378, 2379);
Töö tellija: Estconde-E OÜ;
Töö valmimise aasta: 2007.