rufieten

Elu- ja ärihoone

Tartu mnt 10 / Pääsukese 2, Tallinn. Üldpindala 7000 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatika projektid.

Töö nr: 1355 (1696);
Töö tellija: Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus AS;
Töö valmimise aasta: 2003.