rufieten

Eesti Raudtee büroohoone

Toompuiestee 35, Tallinn. Üldpindala 10300 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatikaosa projektid.

Töö nr: 2431;
Töö tellija: Eurox AS;
Töö valmimise aasta: 2007.