rufieten

Eesti Energia ASga liitumised

Tallinn. Elektrivarustuse liitumised Tallinnas, raamhange. 174 objekti. Kaabelliinid ja alajaamad, kesk- ja madalpinge, primaar- ja sekundaarosa. Kogumaksumusega ca 5 miljonit krooni.

Töö nr: EERH ;
Töö tellija: Eesti Energia AS Jaotusvõrk (Jaotusvõrk OÜ);
Töö valmimise aasta: 2005.