rufieten

Eesti Elektrijaama 1. kütuse etteandesüsteem ja konveier K-3B

Auvere küla, Vaivara vald. Elektripaigaldise projekt.

Töö nr: 2395;
Töö tellija: ABB AS;
Töö valmimise aasta: 2007.