rufieten

Cirulisu veevarustuse survetõstepumpla

Cirulisu 62, Cesis, Läti. Elektripaigaldise projektid.

Töö nr: 1986;
Töö tellija: Projektkeskus OÜ;
Töö valmimise aasta: 2004.