rufieten

Büroohoone

Vääna tn 7, Tallinn. Üldpindala 2700 m2. Elektripaigladise tugev- ja nõrkvooluosa projektid.

Töö nr: 2276;
Töö tellija: Oma Ehitaja AS;
Töö valmimise aasta: 2006.