rufieten

Biotehnoloogia Inkubatsioonikeskus

Riia 23B, Tartu. Üldpindala 4000 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatika sise- ja välisosa projektid.

Töö nr: 1602;
Töö tellija: Tõnis Tarbe OÜ;
Töö valmimise aasta: 2003.