rufieten

Äri- ja eluhoone

Viru väljak 2, Tallinn. Üldpindala 11700 m2. Elektripaigaldise tugevvoolu ja automaatikaosa projektid. Ehitusülesanded.

Töö nr: 2397;
Töö tellija: Oma Ehitaja AS;
Töö valmimise aasta: 2007.