rufieten

Tartu elektri ja soojuse koostootmisjaam

Luunja vald, Tartu mk. Elektripaigaldise projekt. Küttevõimsus 84 MW; 52 MW soojus- ja 25 MW elektrivõimsust.

Töö nr: 2498;
Töö tellija: ABB AS;
Töö valmimise aasta: 2009.