rufieten

Pärnu Haigla

Ristiku 1, Pärnu. Üldpindala 30000 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatika sise- ja välisosa projektid. Ehitusülesanded.

Töö nr: 1529;
Töö tellija: FKSM (YIT Ehitus AS);
Töö valmimise aasta: 2003.