enetfiru

Raudna Põhikooli spordihoone

Heimtali, Pärsti vald, Viljandi mk. Üldpindala 2500 m2. Elektripaigaldise tugev- ja nõrkvoolu ning automaatika sise- ja välisosa projektid.

Töö nr: 2262;
Töö tellija: K & H AS;
Töö valmimise aasta: 2006.